Dziedzina BHP stanowi niezwykle duży zakres zagadnień, takich jak: medycyna pracy, ekonomika pracy, funkcjonalność, psychologia pracy lub fachowe bezpieczeństwo. Stanowi formę reguł stosujących się do pewnego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.
Bez powątpiewania jest to zakres reguł do wykonywania, jakich odpowiedzialny jest pracownik oraz pracodawca.

BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy pracownik musi przejść szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego przebieg uzależniony jest od zajmowanego stanowiska. Co oczywiste, odmienne oczekiwania mają osoby działające przed laptopem, natomiast pozostałe w produkcji lub transporcie. Za sprawę BHP w każdym zakładzie oraz przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest specjalnie wyznaczona do tego osoba. Głównym obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie bezpiecznych oraz higienicznych wymogów pracy i zapewnienie preparatów ochrony, gwarantujących pracownikom ochronę ich życia oraz zdrowia w miejscu pracy.

Podstawa prawna reguł bezpieczeństwa i higieny pracy

Najistotniejszym dokumentem ustalającym reguły zabezpieczenia oraz higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy oraz Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w kwestii ogólnych przepisów zabezpieczenia oraz higieny pracy. Obowiązujące przepisy w obszarze BHP ma także kodeks pracy. Szczegółowe reguły dotyczące zabezpieczenia oraz higieny pracy na rozmaitych miejscach oznaczają rozporządzenia rady ministrów i ministrów odpowiednich ds. dziedziny, jakiej dotyczą przepisy.

Szkolenie BHP przy umowach cywilno – prawnych

Co do zasady, pracodawca nie ma obowiązku realizowania szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło. Należałoby natomiast pamiętać o tymże, iż obowiązuje go potrzeba zagwarantowania wszystkim pracownikom (w tymże osobom wykonującym zlecenia) bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Jeżeli więc na określonym miejscu jest na tyle wielki stan zagrożenia, iż dla zagwarantowania zabezpieczenia pracy potrzebne jest wykonanie szkolenia BHP, pracodawca może potrzebować, by osoba zatrudniana na bazie umowy cywilno – prawnej, takie badanie zrobiła.

Co musi zostać udzielone w trakcie szkolenia?

Prowadzone w obszarze BHP szkolenie okresowe musi realizować pewne warunki. Pracodawca i jednostka organizacyjna odpowiedzialni są do zagwarantowania dobrych wymogów lokalowych do wykonywania działalności edukacyjnych, natomiast również zaopatrzenia dydaktycznego, jakie jest konieczne do odpowiedniego realizowania projektów. W okresie szkolenia zapewnione muszą zostać programy danych typów ćwiczenia przygotowane dla sprecyzowanych grup stanowisk, natomiast również program szkolenia instruktorów w obszarze technologii wykonywania instruktażu, o ile taka tematyka też jest poruszana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj