Podatnik, jaki po wypełnieniu druku Pit pragnie uzyskać z Urzędu Skarbowego zwrot podatku czy zwrot nadpłaconego podatku na rachunek bankowy winien określić numer konta bankowego, na jakie ma być wykonany zwrot. Jeśli numer rachunku bankowego nie był wcześniej zgłaszany w urzędzie skarbowym lub był zgłaszany, jednak podatnik pragnie go zaktualizować należy dołączyć dokument ZAP-3, jaki potem należy dać do odpowiedniego urzędu.

Numer rachunku bankowego w Urzędzie Skarbowym

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty można poprawić zarówno w oświadczeniu PIT-37 np. w usłudze Twój e-PIT i na papierach ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz NIP-7 i w dokumencie CEIDG-1 (dla prowadzących działalność). Złożenie danych o rachunku bankowym na dokumencie ZAP-3 jest dopuszczalne po uwierzytelnieniu się do serwisu e-Urząd Skarbowy. I w wypadku wykonywania działalności gospodarczej zgłoszenie/zmiana rachunku dopuszczalna jest przez dostarczenie wniosku CEIDG-1, jaki może być zatwierdzony też profilem zaufanym.

Zmiana numeru konta bankowego podatnika za pomocą druku ZAP-3

Pragnąc poprawić numer konta bankowego należy dodać dane dotyczące własnego rachunku w części B.4. –Rachunek osobisty do zwrotu podatku czy nadpłaty. W tymże celu potrzebne będzie uzupełnienie potrzebnych informacji: kraj siedziby banku (poz.32), pełna nazwa banku( poz.33.), określenie właściciela konta (poz.34), pełen nr rachunku.(poz.35). Wprowadzone dane zmieniają stan uprzednio przekazanych.

Zmiana numeru firmowego konta bankowego obowiązkowo musi być zgłoszona do odpowiednich urzędów skarbowych w czasie 7 dni. Osoby zarejestrowane w CEIDG wykonują tylko aktualizacji wniosku (jeśli przy uaktualnianiu zgłaszany jest więcej aniżeli jeden rachunek, także potrzebne jest wypełnienie dokumentu RB). Jeżeli dotychczasowy rachunek bankowy planujemy „wycofać” należy przy nim wskazać okno „zmiana”. Tymczasem, jeśli planujemy zawiadomić urząd o likwidacji rachunku bankowego połączonego z wykonywaną działalnością gospodarczą zaznacza wskazać na dokumencie jego likwidację.

ZAP-3 dostarczysz przez Internet

Dokonanie aktualizacji informacji w urzędzie skarbowym jest dopuszczalne na dwa sposoby. Od 1 lipca 2013 roku zmian zrobić możemy ponieważ poprzez Internet. Druku ZAP-3 nie odnajdziemy natomiast w programie E-Deklaracje, jaki służy pomiędzy innymi do wysyłania online rozliczeń PIT. Aplikacja owa jest dedykowana ponieważ tylko do kierowania dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi. Interaktywny dokument ZAP-3 opublikowany został tymczasem w określonej zakładce na stronie MF.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj